Archive for ‘Nature’

In this section, the postcards are for nature lovers.
Mountains, rivers, lakes, seas, oceans, meadows. I did not want to show them separately, because I think that is the beauty of the nature. Many idyllic landscapes in one place.
***********************************************************************************************************
Во овој дел разгледниците се за обожавателите на природа.
Планини, реки, езера, мориња, океани, ливади…Не сакав да ги сецкам посебно, затоа што сметам дека тоа е убавината на природата. Многу идилични пејсажи на едно место. Одмор за очите со секоја наредна разгледница.