Archive for ‘South Korea’

„Have you eaten?” in south Korean means the same as “How are you?”
Peninsula, surrounded with three seas, covered wit 90% internet connection, with Seoul as capital, South Korea is a mother of Taekwondo, invented before 2000 years.

***********************************************************************************************************
Дали добро си јадел?“ е исто како да прашаш „Како си?“ во Јужна Кореја.
Полуостров, заобиколен со три мориња, покриен со 90% интернет , со главен град Сеул, претсавува мајка на таеквондото(Taekwondo), кој се претпоставува дека е измислен пред околу 2000 години.