Archive for ‘England’

One of the most amazing things I love about England is the cottages. Those small, rustic houses, full of history and coziness and love and flowers and small windows 😍
The second best thing that I love is the vintage tea pot and mug sets. After you taste tea from those elegant and authentic sets, tea is going to be your favorite beverage of course 😍
The British people invented the first adhesive postage stamp used in a public postal system, back in 1840. The ‘Penny Black’ had a picture of Queen Victoria on it, and as the name suggests, cost one penny.
Thanks to that we still can collect stamps and postcards.
Shakespeare has been credited by the Oxford English Dictionary for increasing the number of 1,700 words in the English language,
The Queen of England Queen Elizabeth II is the longest reigning monarch ever in Britain.

*********************************************************************************************************

Една од најневеројатните работи што ги сакам во врска со Англија, се нивните мали куќички. Тие мали, рустикални куќи, полни со историја и удобност и љубов и цвеќиња и мали прозорчиња.
Втората најдобра работа што ја сакам се сетовите за чај. Откако ќе пробате чај од автентичноста и елеганцијата која ја носат со себе, чајот обавезно ќе ви биде омилен пијалок после тоа 😍
Британците ја измислиле првата леплива поштена марка, што се користела во јавниот поштенски систем, уште од 1840 година. „ Црното пени“ – како што се нарекувала, имала слика на кралицата Викторија, а како што сугерирало името, чинела само едно пени.
Благодарение на нив ние ден денес можеме да собереме маркиви и разгледници.
Шекспир дибил заслуги од Англискиот речник Оксфорд, за зголемување на бројот на зборови во англиски јазик со дури 1700 зборови.
Кралицата на Англија, кралицата Елизабета Втора е најдолгиот владеечки монарх досега во историјата на Британија.