Australian Coast


Dennis, Australia

Denni is my dear postcard friend. I know him for years and he never let me down with any postcard. All of the postcards he sent to me are unique and beautiful, as Australia is.
This is my first postcard I received from him and from Sydney actually (received by postcard exchange). As i usually say to senders to write their favorite things (books, food, hobby…) he mention that his favorite thing is the Ocean. As he lives in Sydney, which is surrounded by many beaches and has long hot summers, definitely the ocean is his love.
And this postcard is the “maxi-card” from Australian post. Its amazing how post office is committed to to postcards and stamps (on the front you can see the stamp matches the postcard 😍).

Additional info about Australian coast – Australian coastline stretches almost 50,000 kilometres and is linked by over 10,000 beaches. The Sydney Harbour Bridge is the widest long-span bridge and tallest steel arch bridge in the world, and the 5th longest spanning-arch bridge according to Guinness World Records. Sydney has the deepest natural harbor in the world with 504,000 mega-litres of water


Дени е мој драг пријател кој го запознав преку размената на разгледници. Го познавам долги години и никогаш не ме изневерил со ниту една разгледница. Сите разгледници што ми ги испратил се уникатни и убави исто како и Австралија.
Ова е мојата прва разгледница што ја добив од него и од Сиднеј воопшто (добиена преку размена на разгледници). Како што обично им велам на испраќачите да напишат повеќе за своите омилени работи (книги, храна, хоби …) тој овде спомнува дека Океанот му е најомилен. Бидејќи живее во Сиднеј, кој е опкружен со многу плажи и има долги жешки лета, океанот е неговата љубов дефинитивно.
Oваа разгледница претставува „макси-картичка“ креирана од австралиската пошта. Неверојатно е како поштата е посветена на разгледниците и поштенските марки (на предната страна можете да видите како маркицата одговара на разгледницата 😍).

Дополнителни информации за австралискиот брег – крајбрежјето на Австралија се протега на скоро 50.000 километри и е поврзано со над 10.000 плажи. Мостот на пристаништето во Сиднеј е најширокиот мост со долг распон и највисокиот мост од челичен лак во светот и 5-ти најдолг мост со простран лак според Гинис. Сиднеј го има најдлабоко природно пристаниште во светот со 504.000 мега-литри вода.

Categories: Australia, City Shores, Nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: