Nuremberg and the Windows


Ille, Bavaria, Germany

I really love the postcard. I love it, i love it 😍
Ille make my day, then and now again when i read it over and over again. First thing – because is my favorite theme, windows, second – because she wrote lot of wonderful things, about her daily life, her favorites, her job and usual promenades. Is like reading short autobiography book, but the whole image you are making in your had. Like you imagine them when they are going to the theater or the cinema on a cold weekends, wrapped in warm clothes spending time together with her husband, or when they enjoy their coffee in their garden with their grey cat and white rabbit, that match perfectly to their environment, talking about days when their children used to full fill the yard and run around, but now they are all with their families, or when they go in the market in Nuremberg, on winter holidays, where there is lot of Christmas music and mulled wine and grilled cabbage and sausages wrapped in Bavarian bread and all these mixed scents of winter are caring you around the atmosphere . Ah, mouth melting and beautiful stories in one beautiful postcard.
Its like perfect story when we get old and i wish everyone will experience this.


Многу ја сакам разгледницата. Многу, многу ја сакам 😍
Илле го направи мојот ден, тогаш кога ја добив и сега кога повторно ја препрочитав неколку пати. Прво – затоа што е мојата омилена тема, прозорци, второ – затоа што напиша многу прекрасни работи, за нејзиниот секојдневен живот, нејзините омилени работи, нејзината работа и вообичаените прошетки. Е тоа е исто како да читате кратка автобиографска книга, но целата слика што ја создавате потоа е во вашата глава. И веќе ги замислувате кога одат на театар или во кино во викендите кога е ладно, облечени во топла облека и поминувајќи време заедно со нејзиниот сопруг. Или пак кога уживаат во своето кафе во нивната градина заедно со сивата мачка и белиот зајак, кои совршено се вклопуваат во нивната околина, зборувајќи си за деновите кога нивните деца го исполнувале дворот и трчале наоколу, но сега сите веќе се со своите семејства. Или пак кога одат на пазарот во Нирнберг, за време на зимските празници, каде што има многу божиќна музика и греано вино и сендивчи на скара од зелка и колбаси завиткани во баварски леб и сите тие измешани зимски мириси те понесуваат наоколу. Ах, лиги на устата веќе течат од овие убави приказни вклопени во само една убава разгледница.
Ова се звучи како совршена приказна кога ќе остариме и посакувам секој ќе го доживее тоа.

Categories: Doors and windows, Germany

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: